ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 08733284007 تماس حاصل نموده یا به آدرس سنندج- بلوار سيد قطب جنب بانک ملي مراجعه نمایید.